Safeservice

Safeservice

Vi gjør oppmerksom på at alle servicer må avtales med PSSO før de iverksettes.

PSSO AS har valgt å outsource service, og ser at vi med dette kan tilby en bedre og bredere service på over 70 lokasjoner i Norge. I tillegg kan vi tilby et betydelig antall servicepunkter i Norden og de fleste europeiske land. På enkelte sikkerhetsområder kan vi tilby døgnservice 24/7, noe som medvirker til at vår kunder kan føle seg trygge på å bli godt ivaretatt.

PSSO AS har rammeavtale med Caverion og vi benytter i tillegg autoriserte safeteknikere i de fleste storbyer i Norge.

https://www.caverion.no/global/tjenestekatalog/sikkerhetssystemer/

Kontakt service på tlf: 66 90 42 00

 

 

 

 

 

 

 

Fagleder for safeservice er Christian Ringes som er safeteknikker og har svennebrev innenfor låsmester faget. Christian startet opp i låsmester faget i 2006 og har tidligere vært ansatt i Joh. Olsen Pengeskap fabrikk AS, Eiendomssikring AS, Låsservice AS, Certego AS og Låssenteret AS.

Christian jobber i dag i Låsekspressen AS

http://låsekspressen.no/