System 100 EMP skjermskap for nivå BEGRENSET

Kategori:

Beskrivelse

Skjermskap kan benyttes til ulike formål. Størst bruksområde er beskyttelse av elektronisk utstyr mot elektromagnetiske forstyrrelser og påvirkning fra omgivelsene. Slikt utstyr kan være tele- og datatekniske installasjoner. Benyttes også til beskyttelse av elektroniske installasjoner og annet utstyr mot spredning av sensitiv informasjon (Tempest).

PSSO AS leverer på prosjekt forskjellige typer skjermskap, alt fra modulære skjermskap til byggeteknisk skjerming, plassbygde skjermrom. Skjermskapene tilpasses etter behov.

Disse modulære skjermrommene bygges som et rom i rommet og kan tilpasses både nye og eksisterende bygninger. De kan også tilpasses dersom det er behov for å bygge rundt søyler eller i spesielle hjørner i bygget.
Alle disse modulene tilfredsstiller de krav som stilles av Totalforsvaret for EMP-sikring.

PSSO AS kan i tillegg være behjelpelig med å designe og montere byggeteknisk skjerming gjennom vår samarbeidspartner Norshield AS. Dette kan være:

  • Tynnplate skjerm
  • Sveist stålskjerm

Tilpasninger

Dersom det benyttes modulære systemer, kan skjermrom bygges opp i rom hvor det allerede er montert teknisk utstyr. Tilpasninger gjøres underveis ved å flytte utstyr etter hvert som det monteres. Ved å bruke modulære systemer vil en minimere plagen med støv ol. underveis, da de fleste deler er prefabrikkert og klare for sammenkopling på stedet.
Modulære skjermrom er lette å demontere og sette opp igjen uten stor grad av svekkelse av dempningsegenskapene. De kan også ved hjelp av enkle tiltak lett utvides i ettertid.