KeyShare 24/7 FG-godkjent nøkkelautomat

Kategori: Stikkord:

Beskrivelse

NYHET!

Selvbetjent nøkkelservice hos bilforhandlere 24/7

Bli døgnåpne med inn- og utlevering av bilnøkler med en KeyShare 24/7

KeyShare 24/7 nøkkelautmat er den kraftigste testede og godkjente nøkkelautomat godkjent med EN 1143-2. Testen indikerer type og omfang på safens sikkerhetsklasse mot innbrudd. Dette innebærer omfattende tester med et bredt utvalg av verktøy for å sjekke hvor lenge en safe tåler innbruddsforsøk. KeyShare 24/7 nøkkelautomat har bestått disse testene og mottatt godkjenning fra FG i Norge. Med EN1143-2 er den også godkjent i de fleste europeiske land.

Trykk på lenken for mer informasjon: Kundereisen PDF

– Økt servicegrad for bilkunder da de kan innlevere og hente bilnøkler hele døgnet.  Reduserte kostnader for bilforhandler i form av mindre personalkostnader med KeyShare 24/7.

– 10-100 utleveringer av kundenøkler og ubegrenset antall innleveringer i en KeyShare 24/7 nøkkelautomat forenkler hverdagen for bilforhandler.

– KeyShare 24/7 er den eneste FG-godkjente nøkkelautomat i markedet som har mulighet for å ettermontere krokrekker ved behov. Ettermontering betyr at bilforhandler kan velge mellom en eller flere rekker, opp til 100 kroker, eller 10 rekker à 10 kroker.

– Med et betydelig antall inn- og utleveringer på samme nøkkelautomat er KeyShare 24/7 markedets mest kost/ nytte optimale løsning for en bilforhandler. Det bør vurderes grundig hvor mange inn- og utleveringer man forventer daglig, da det fort kan bli for få plasser tilgjengelig.

– Med KeyShare 24/7 står bilforhandlers salgs- og service personell inne i oppvarmet lokale og henger opp kundenøklene i stedet for å måtte stå utendørs for å gjøre det samme.

Trykk på lenken for mer informasjon: Om prosjektet PDF

Autolink AS og Autotrans AS

KeyShare 24/7 er bygget på anerkjent teknologi og benytter elementer fra vår eksisterende innleveringsløsning Nøkkelnattsafen NTJ D-I, som har vært en suksess i over 15 år. NTJ D-I nøkkelnattsafen er anbefalt av Autolink AS og Autotrans AS for innlevering av store nøkkelknipper i forbindelse med leveranse av flere biler til bilforhandler utenom åpningstid. Autolink AS og Autotrans AS så at vår NTJ D-I nøkkelnattsafe var den eneste FG-godkjente enheten som taklet innlevering av store nøkkelknipper. Vi har derfor beholdt denne løsningen i den nye KeyShare 24/7, og bygget en ny og innovativ nøkkelautomat samtidig som vi har beholdt fordelene med nøkkelnattsafen vi har i sortimentet på NTJ D-I nøkkelnattsafe.

Andre nøkkelautomater i markedet har ikke denne fordelen for Autolink AS og Autotrans AS som KeyShare 24/7 har.og Andre nøkkelautomater vil derfor skape en unødvendig utfordring for bilforhandler i sin daglige drift, ved innlevering fra Auolink AS og Autotrans AS. Transportselskapene får en unik kode for innlevering av nøkler i hvert enkelt tilfelle.