Personellsikring

Vi tilbyr et bredt utvalg mobile og stasjonære produkter for sikring av personell i utsatte steder både militært og sivilt. Flere produkter kan benyttes sammen for optimal sikring av en arbeidsplass.


Container Forsvaret
Objektsikring - sluse