Forsvaret


PSSO AS har de siste 20 årene hatt et nært forhold til Det Norske Forsvaret med levering og utvikling av sikkerhetsprodukter til alle våpengrenene Land, Sjø og Luft.

PSSO AS samarbeider med Nasjonal Sikkerhets Myndighet, NSM og er leverandør til flere av Forsvarets øvrige områder.
Vi har flere ansatte med bakgrunn fra Forsvaret og Politiet, noe som gir oss god innsikt i de utfordringer bransjen står ovenfor med hensyn til sikkerhet.
Departementene - Vi leverer sikkerhets løsninger til offentlig sektor.

Vi samarbeider med:Bode Panzer proff verdiskap
PSSO Serversafe 19 TEMPEST
Vekselkasseskap / laptopskap
Personellsikring
Arkivskap konfidensielt
Våpen- / verdiskap Neptune
Mobiltelefonskap